Στάδια ανάπτυξης του λόγου

Έως 12 μηνών:

 • Το μωρό αντιδρά στους ήχους
 • Έχει βλεμματική επαφή
 • Αναγνωρίζει τη φωνή της μητέρας του
 • Χαμογελά όταν του μιλάνε
 • Ανταποκρίνεται στο όνομά του
 • Γυρίζει το κεφάλι του προς την πηγή των ήχων
 • Διαθέτει βασικό λεξιλόγιο (μαμά, μπαμπά, μπάλα κ.α.)
 • Καταλαβαίνει απλές οδηγίες
 • Ανταποκρίνεται στο «όχι»
 • Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους
 • Συχνά γουργουρίζει, μουρμουρίζει και δημιουργεί ευχάριστους ήχους

 

Από 1- 2 χρονών

 • Το λεξιλόγιο του διαθέτει 20 – 50 λέξεις
 • Υπακούει σε απλές εντολές, όπως  «όχι», «έλα», «φέρε»
 • Ονομάζει οικεία αντικείμενα
 • Λέει το όνομά του
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με 2 – 3 λέξεις
 • Χρησιμοποιεί συμβολικά διάφορα παιχνίδια (π.χ. τάισμα μωρού κ.α.)
 • Επαναλαμβάνει λέξεις που μόλις άκουσε από μια συνομιλία
 • Αναγνωρίζει τα ονόματα οικείων προσώπων και δείχνει μέρη του σώματός του
 • Ο λόγος του είναι περίπου κατανοητός κατά το 20-50% από ξένους

 

Από 2 – 3 χρονών

 • Απαντάει σε ερωτήσεις
 • Κάνει προτάσεις με 4 – 5 λέξεις όπως «Πού είναι η μπάλα μπαμπά;»
 • Του αρέσουν τα παραμύθια παρακολουθεί τους διαλόγους με ευκολία
 • Κάνει ερωτήσεις και ακολουθεί σύνθετες οδηγίες
 • Χρησιμοποιεί πληθυντικό, προθέσεις , αντωνυμίες και άρθρα
 • Αντιλαμβάνεται την έννοια του «δικό μου», π.χ. «Θέλω τη μπάλα μου»
 • Αντιλαμβάνεται τις θέσεις των πραγμάτων μέσα στο χώρο (πάνω, κάτω, μέσα)
 • Ο λόγος του γίνεται αντιληπτός από αγνώστους
 • Ονομάζει σωματικές του ανάγκες (πριν, κατά τη διάρκεια, μετά)
 • Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους

 

Από 3 – 4 χρονών

 • Απαντά σε όλα τα είδη των ερωτήσεων
 • Γίνεται κατανοητό από ανθρώπους που δεν γνωρίζει
 • Η ομιλία του πλησιάζει περισσότερο αυτή των ενηλίκων, όσο αφορά την γραμματική και το συντακτικό
 • Διηγείται τις εμπειρίες του
 • Αντιλαμβάνεται τις έννοιες «ίδιο» και «διαφορετικό»
 • Κατέχει κάποιους βασικούς κανόνες γραμματικής
 • Έχει επίγνωση του παρελθόντος και του μέλλοντος
 • Χρησιμοποιεί το λόγο για να εκφράσει τα συναισθήματά του
 • Επαναλαμβάνει προτάσεις που αποτελούνται από 6-13 λέξεις με ακρίβεια

 

Από 4 -5 χρονών

 • Μπορεί να προφέρει σχεδόν όλους τους ήχους της ελληνικής γλώσσας
 • Το λεξιλόγιο θα φτάνει τις 1500 λέξεις
 • Αφηγείται πολύπλοκες ιστορίες χρησιμοποιώντας σύνθετες προτάσεις μέχρι και 8 λέξεων
 • Μιλάει για τα όνειρα και τις φανταστικές εικόνες που σχηματίζει το μυαλό του
 • Αναγνωρίζει σχήματα και χρώματα
 • Χρησιμοποιεί ερωτηματικές αντωνυμίες «ποιος, τι»
 • Αρχίζει να χρησιμοποιεί δευτερεύουσες προτάσεις
 • Ρωτά τη σημασία των λέξεων
 • Απαντά σε ερωτήσεις που χωρίζονται σε δύο μέρη
 • Αντιλαμβάνεται την αλληλουχία αριθμών πάνω από το 3
Κοινοποίηση