Δυσλεξία

Η δυσλεξία είναι μία μαθησιακή δυσκολία, η οποία καθυστερεί ή εμποδίζει την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης συνήθως σε  παιδιά με κανονική ή ανώτερη νοημοσύνη.

Η δυσλεξία δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης κινήτρων, αισθητηριακών δυσλειτουργιών και ανεπαρκών εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών ευκαιριών, αλλά μπορεί να συνυπάρχει με τα παραπάνω. Αν και διαρκεί καθ’ όλη τη ζωή του ατόμου, τα άτομα με δυσλεξία συχνά ανταποκρίνονται με επιτυχία σε έγκαιρη και κατάλληλη παρέμβαση.

Χαρακτηριστικά Δυσλεξίας

 • Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην επίδοση που δείχνουν στο γλωσσικό μάθημα και σε εκείνη που περιμένουμε να έχουν βάσει της νοητικής τους ικανότητας
 • Δυσκολίες στον προσανατολισμό, στην αίσθηση στου χώρου και του χρόνου
 • Δυσκολίες στη συγκέντρωση προσοχής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε μια δραστηριότητα
 • Χαρακτηρίζονται από μικρής έκτασης και διάρκειας βραχυπρόθεσμη μνήμη
 • Δεν οργανώνουν καλά τη μελέτη τους και τον προσωπικό τους χώρο
 • Δυσκολίες στην αντίληψη της διαδοχής και της ακολουθίας
 • Δυσκολεύονται στην αναγνώριση της ομοιοκαταληξίας και στην επεξεργασία του φωνολογικού επιπέδου της γλώσσας και στη γραφή και στην ανάγνωση
 • Δυσκολία στην οπτική και ακουστική μνήμη
 • Δυσκολίες στην ανάγνωση (διαβάζει συλλαβιστά, χωρίς ρυθμό, χάνει το σημείο που διαβάζει)
 • Δυσκολίες στην κατανόηση του κειμένου
 • Δυσκολίες στη γραφή (συγχέει τα γράμματα που μοιάζουν οπτικά και ακουστικά, γράφει τις λέξεις κολλητά σε μια πρόταση ή τις χωρίζει λάθος)
 • Δυσκολίες στην αντιγραφή

Χρήσιμες συμβουλές:

      Αποφύγετε αρνητικά και καυστικά σχόλια για την επίδοσή του

      Διατηρείτε καθημερινή επικοινωνία με τον δάσκαλο

      Ενθαρρύνετε το παιδί να διαβάζει σε συγκεκριμένο χώρο και ώρες κάθε φορά. Ο χώρος αυτός θα είναι ήσυχος και όχι φορτωμένος με ερεθίσματα που θα του αποσπούν την προσοχή.

 

Κοινοποίηση