Φωνολογικές και Αρθρωτικές Διαταραχές

Φωνολογική διαταραχή είναι όταν ένας ήχος παράγεται σωστά μεμονωμένος, αλλά χρησιμοποιείται σε λάθος θέση σε μια λέξη. Τα παιδιά με φωνολογική διαταραχή παρουσιάζουν μη καταληπτή – δυσνόητη ομιλία. Συνήθως μπορεί να μοιάζει με εκείνη μικρότερου παιδιού,  καθώς μια  ολόκληρη ομάδα ήχων δεν έχει κατακτηθεί με αποτέλεσμα πολλοί ήχοι να προφέρονται λανθασμένα, ενώ δεν θα έπρεπε σύμφωνα με την χρονολογική ηλικία του παιδιού.

 Η φωνολογική διαταραχή δεν οφείλεται σε ανατομικό ή νευρολογικό πρόβλημα, αλλά οφείλεται σε ανωριμότητα ή διαταραχή του φωνολογικού συστήματος.

Χαρακτηριστικά

  • Απλοποιήσεις συλλαβών (π.χ. λάπα αντί ντουλάπα)
  • Αναδιπλασιασμοί συλλαβών (π.χ. τιτί αντί κουτί)
  • Παραλείψεις φωνημάτων ή συμφωνικών συμπλεγμάτων (π.χ. καότο αντί καρότο και πίτι αντί σπίτι)
  • Αντικατάσταση φωνημάτων (φάλασσα αντί θάλασσα, λόδα αντί ρόδα)
  • Μετάθεση φωνημάτων (π.χ. βλιβίο αντί βιβλίο)
  • Αλλοιώσεις φωνημάτων.

Οι δυσκολίες άρθρωσης εμφανίζονται στην προσχολική ηλικία, όπου το παιδί αδυνατεί να εκφέρει σωστά μεμονωμένους κάποιους ήχους. Συχνά οι διαταραχές άρθρωσης δεν συνοδεύονται από άλλες διαταραχές, πολλές φορές όμως συνοδεύονται από :

  • Δομικές ανωμαλίες (π.χ. σχιστίες)
  • Ορθοδοντικές ανωμαλίες (π.χ. να προεξέχει η άνω οδοντοστοιχία)
  • Νευρολογικές ανωμαλίες

Μέχρι ποια ηλικία επιτρέπονται τα λάθη;

Όταν τα παιδιά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν στρατηγικές απλούστευσης πέραν της ηλικίας των 4 ετών, ο γονιός πρέπει να ανησυχήσει και να συμβουλευτεί τον ειδικό.

Χρήσιμες Συμβουλές:

      Ακούστε τι θέλει να πει το παιδί και όχι πως το λέει

      Μην το διορθώνεται ή το επικρίνεται όταν λέει κάτι λάθος

      Μιλάτε αργά, καθαρά και με σωστό πρότυπο λόγου

Κοινοποίηση