Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές εμφανίζονται στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού.  Χαρακτηρίζονται από αποκλίσεις και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των κοινωνικών, επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και επαναλαμβανόμενες, περιορισμένες και στερεότυπες συμπεριφορές και ενδιαφέροντα.

Οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές είναι μια ευρύτερη κατηγορία που περιλαμβάνει πέντε διαταραχές: α) τον αυτισμό, β) τη διαταραχή Rett γ) την παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή δ) τη διαταραχή Aspenger ε) τη διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιορισμένη αλλιώς.

 

Αυτισμός

Είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, καθώς και από περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και στερεότυπη  συμπεριφορά.

Ο αυτισμός εμποδίζει το άτομο να κατανοήσει σωστά αυτά που βλέπει, ακούει και αισθάνεται με αποτέλεσμα να έχει προβλήματα στην επικοινωνία, στην κοινωνική επαφή και στη συμπεριφορά.

Τα πρώτα σημεία ότι ένα παιδί πρόκειται να παρουσιάσει αυτισμό μπορούν να εκδηλωθούν σε βρέφη κάτω των 12 μηνών, εντούτοις η διάγνωση του αυτισμού δεν γίνεται συνήθως πριν από την ηλικία των 3 ετών.

Οι πρώιμες ενδείξεις του αυτισμού είναι:

 • Αδιαφορία σε οπτικά ή ακουστικά ερεθίσματα
 • Τα μωρά είναι πάρα πολύ ήσυχα ή ανήσυχα
 • Διαταραχές ύπνου και σίτισης
 • Παράξενα παιχνίδια με τα χέρια και με τα αντικείμενα
 • Στερεότυπες κινήσεις του σώματος
 • Συχνά παρουσιάζουν αυτοεπιθετικότητα
 • Απουσία ομιλίας ή της εξέλιξής της ή ηχολαλητική ή και παλινδρόμηση
 • Απουσία ανταπόκρισης χαμόγελου προς άλλους
 • Μη ανταπόκριση όταν ακούγεται το όνομά του
 • Γενικές σοβαρές διαταραχές στην επικοινωνία

 

Σύνδρομο Aspenger

Είναι μια νευρολογική διαταραχή, η οποία προσβάλλει την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στις σκέψεις και τα συναισθήματα του άλλου.

Τα άτομα που πάσχουν από σύνδρομο Aspenger εμφανίζουν ποικίλα χαρακτηριστικά και η διαταραχή τους μπορεί να είναι από πολύ ελαφριάς ως πολύ βαριάς μορφή. Αυτά τα άτομα παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις στους εξής τομείς:

 • Κοινωνικές δεξιότητες: έχουν αδυναμία να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν τους κοινωνικούς κανόνες. Είναι ιδιόρρυθμοι και συχνά εκκεντρικοί .
 • Λόγος και επικοινωνία: τα άτομα με Aspenger έχουν νοημοσύνη πάνω από το μέσο όρο και δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου αλλά δυσκολία στην επικοινωνία. Το λεξιλόγιο τους είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο, αλλά με δυσκολίες στην κατανόηση των λογοπαίγνιων και των μεταφορών. Ο λόγος τους είναι ακριβής και σχολαστικός. Δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας, όπως χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου και στάση σώματος. Ο τόνος της φωνής τους είναι ιδιαίτερα υψηλός και μονότονος.
 • Έχουν δυσκολίες στις μεταβατικές καταστάσεις και στις αλλαγές
 • Έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για συγκεκριμένα θέματα και στη συλλογή αντικειμένων.
 • Έχουν κινητική αδεξιότητα και υπερβολική αισθητηριακή ευαισθησία.

Χρήσιμες συμβουλές:

      Δόμηση του χώρου: τα παιδιά με αυτισμό χρειάζονται ξεκάθαρους, οριοθετημένους και τακτοποιημένους χώρους.

      Τα παιδιά αυτά αντιλαμβάνονται τον κόσμο με έναν δικό τους τρόπο, προσπαθήστε να εσείς στον κόσμο των παιδιών σας

Κοινοποίηση