Συχνές ερωτήσεις

1.    Πως αντιδρώ όταν το παιδί μου τραυλίζει;
Αποφύγετε φράσεις όπως «κατάπιες τη γλώσσα σου;», «σκέψου πριν μιλήσεις», «πάρε βαθιά ανάσα και πες το ξανά» κ.α.
Ακούστε υπομονετικά τι λέει το παιδί σας και όχι πως το λέει.
Πολλά παιδιά ξεπερνούν τον τραυλισμό μόνα τους, όμως καλό θα ήταν να αναζητήσετε μια επιστημονική βοήθεια μόλις θα αρχίσετε να ανησυχείτε.

2.    Το παιδί μου χρησιμοποιεί λίγες λέξεις όταν μιλάει πρέπει να ανησυχήσω;
Πρέπει να αναζητήσετε βοήθεια όταν η γλωσσική του συμπεριφορά δεν είναι η αναμενόμενη για τη χρονολογική του ηλικία. Για παράδειγμα ένα παιδί 2-3 ετών θα πρέπει να χρησιμοποιεί προτάσεις  με 4-5 λέξεις, να κάνει ερωτήσεις και να ακολουθεί σύνθετες οδηγίες. Βέβαια το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και μπορεί να αναπτύσσεται με γρήγορο ή αργό ρυθμό από το αναμενόμενο, αλλά να υπάρχει συνεχής ανάπτυξη. Αν το παιδί δεν έχει κατακτήσει αυτές τις δεξιότητες που αντιστοιχούν στο ηλικιακό στάδιο ανάπτυξης της ομιλίας, τότε χρήζει λογοθεραπευτικής αξιολόγησης.

3.    Από ποια ηλικία μπορεί το παιδί μου να κάνει λογοθεραπεία;
Ο χρόνος έναρξης εξαρτάται από το είδος της διαταραχής.  Για παράδειγμα ένα παιδί με νευρολογική βλάβη ή κάποιο σύνδρομο, η παρέμβαση μπορεί να ξεκινήσει από τους πρώτους μήνες της ζωής του. Ένα παιδί όμως που δεν λέει κάποιο φώνημα η παρέμβαση θα ξεκινήσει από την ηλικία του σχηματισμού του συγκεκριμένου φωνήματος.


4.    Γιατί είναι σημαντική η πρώιμη παρέμβαση;
Η πρώιμη παρέμβαση είναι σημαντική γιατί αποτρέπει την παγίωση του λάθους τρόπου μάθησης, λόγου ή συμπεριφορές.

5.    Γιατί το παιδί μου δεν μπορεί να πει κάποια γράμματα;
Η δυσκολία του παιδιού να παράγει κάποιους ήχους είναι συχνό πρόβλημα ομιλίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αυτό συνήθως οφείλεται σε κακή τοποθέτηση των αρθρωτών για την παραγωγή του ήχου. Ο λογοθεραπευτής είναι ο ειδικός που μέσα από τεχνικές και μεθόδους θα εγκαταστήσει τα φωνήματα.

6.    Θεραπεύεται ο αυτισμός;
Ο αυτισμός δεν μπορεί να θεραπευτεί, ωστόσο η συνεχής παρέμβαση βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.


7.    Το παιδί μου δεν λέει το «ρ». Πρέπει να ανησυχήσω;
Το «ρ» είναι το τελευταίο φώνημα στη φωνολογική ανάπτυξη και κατακτάται στην ηλικία των 5-6 ετών. Μπορεί όμως ένα παιδί να το κατακτήσει σε μικρότερη ηλικία. Σημαντικό είναι τα παιδιά να έχουν κατακτήσει όλους τους ήχους πριν πάνε στην Α΄ Δημοτικού, έτσι ώστε να αποφευχθούν δυσκολίες στη γραφή και στην ανάγνωση.


8.    Το παιδί μου είναι 3,5 ετών και τραυλίζει. Πρέπει να ανησυχήσω;
Κατά την φυσιολογική ανάπτυξη της ομιλίας στις ηλικίες 2 έως 5 ετών, ένα παιδί μπορεί να εμφανίσει μια δυσχέρεια στη ροή της ομιλίας. Σε αυτή την περίπτωση η δυσχέρεια δεν πρέπει να μας ανησυχήσει καθώς θεωρείται ένα φυσιολογικό στάδιο της γλωσσικής ανάπτυξης και συνήθως υποχωρεί μόνη της. Σημαντικό είναι οι γονείς να συμβουλεύονται τον λογοθεραπευτή για να πάρουν οδηγίες για τον χειρισμό του παιδιού τους όταν τραυλίζει. Ο λογοθεραπευτής είναι υπεύθυνος να αξιολογήσει πότε και αν το παιδί χρειάζεται λογοθεραπευτική παρέμβαση.

9.    Το παιδί μου είναι 4 ετών και δεν μιλάει καθαρά. Πρέπει να ανησυχήσω;
Ένα παιδί στην ηλικία των 4 ετών πρέπει να έχει κατακτήσει τους περισσότερους ήχους της ομιλίας. Αν το παιδί δεν γίνεται κατανοητό από άτομα εκτός του περιβάλλοντος του και δεν έχει κατακτήσει τους περισσότερους ήχους, τότε είναι σημαντικό να γίνει λογοθεραπευτική αξιολόγηση.

Κοινοποίηση