Αξιολόγηση

ArthrophoneTest

Δοκιμασία Άρθρωσης και Φωνολογίας

Το Arthrophone Test αποτελεί μία δοκιμασία, η οποία εξετάζει τους τομείς της Άρθρωσης και της Φωνολογίας παιδιών ηλικίας 2,5 και άνω.

Βασίζεται στις ηλικίες κατάκτησης των φωνημάτων και διαχωρίζει τον τύπο της διαταραχής μεταξύ αρθρωτικής και φωνολογικής.

Παρέχει γραπτή αξιολόγηση στους γονείς με διάγραμμα Αρθρωτικών / Φωνολογικών διαταραχών. 

Πιστοποιημένος συνεργάτης

Το Arthrophon Test:

 • εντοπίζει τις διαταραχές άρθρωσης για κάθε φώνημα, ανάλογα με τη χρονολογική ηλικία του παιδιού,
 • εντοπίζει τις διαταραχές φωνολογίας για κάθε φώνημα, ανάλογα με τη χρονολογική ηλικία του παιδιού,
 • εξετάζει αποκλειστικά φωνήματα αντίστοιχα με τη χρονολογική ηλικία του παιδιού.

 

 

A΄ Test

Σχολική ετοιμότητα

 

Το Α΄ Τεστ τιμήθηκε με βραβείο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας.

 • Είναι ένα γρήγορο και αξιόπιστο τεστ.
 • Εφαρμόζεται σε παιδιά του νηπιαγωγείου.
 • Ανιχνεύει αν είναι έτοιμα τα παιδιά για την ένταξή τους στην Α΄ Δημοτικού ή αν εμφανίσουν μαθησιακές δυσκολίες που θα σχετιστούν με σχολική αποτυχία.
 • Πιστοποιημένος συνεργάτης

 

PALIN – PCI: «Palin Parent – Child Interaction Therapy»

Αξιολόγηση και Θεραπεία Τραυλισμου

Πιστοποιημένος συνεργάτης

 • Η προσέγγιση στηρίζεται σε πολυπαραγοντικό μοντέλο για τον τραυλισμό βάση του οποίου οργανικοί, γλωσσικοί, περιβαλλοντικοί και ψυχολογικοί παράγοντες ευθύνονται για την εμφάνιση του τραυλισμού στα παιδια προσχολικής ηλικίας.
 • Απευθύνεται σε παιδιά 2 – 7 χρονών και προτείνεται σαν τρόπος παρέμβασης σχετικά νωρίς με την εμφάνιση των συμπτωμάτων του τραυλισμού στα παιδιά που έχουν υψηλό κίνδυνο εδραίωσης του τραυλισμού.

 

 

«ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ» Διάγνωση Δυσκολιών Μάθησης

 

Ηλικίες: 5 -11 ετών

Τομείς που εξετάζει:  

 1. Νοητική Ικανότητα
 2. Άμεση Μνήμη Ακολουθιών
 3. Ολοκλήρωση Προτάσεων
 4. Γραφο- φωνολογική Ενημερότητα
 5. Νευρο – ψυχολογική Ωριμότητα

 Συμπεράσματα:

 1. Καθορισμός βαθμού ανάπτυξης του παιδιού.
 2.  Εντοπισμός των περιοχών αυτών που είναι ελλειμματικοί και μπορούν να ενοχοποιηθούν για παρούσες ή μελλοντικές δυσκολίες μάθησης του παιδιού στο σχολείο.
 3. Διάγνωση και εντοπισμός δυσκολιών μάθησης.
 4. Ενδο – ατομικές Διαφορές
Κοινοποίηση