Τι είναι η λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας,
φωνής και μάσησης – κατάποσης παιδιών και ενηλίκων.
Η αιτιολογία αυτών των διαταραχών μπορεί να είναι νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.

Η λογοθεραπεία στοχεύει στην ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον.
Ο λογοθεραπευτής χρησιμοποιεί μεθόδους και δοκιμασίες για να διαγνώσει μια διαταραχή, να προσδιορίσει την πρόγνωσή της και κατόπιν να ενημερώσει – συμβουλεύσει τους γονείς, ενώ παράλληλα προσπαθεί να αποτρέψει την επιδείνωση και την παγίωση των δυσλειτουργιών που εκδηλώνονται.