Βαρηκοΐα - Κώφωση

Ως βαρηκοΐα ονομάζουμε τη μείωση της ακουστικής ικανότητας.

Τύποι: Ανάλογα με το ανατομικό στοιχείο του αυτιού που έχει προσβληθεί, διαχωρίζεται σε βαρηκοΐα αγωγιμότητας (75%), νευροαισθητηριακή  (20%) και μικτή (5%).

Ενδείξεις στο παιδί

 • Δεν κλείνει απότομα τα βλέφαρα  στο άκουσμα ενός δυνατού, ξαφνικού ήχου.
 • Δεν στρέφει εκούσια το κεφάλι προς την πηγή του ήχου.
 • Δεν βγάζει φωνές και δεν αντιδρά όταν φωνάζουν το όνομά του.
 • Δεν βρίσκει ενδιαφέρον σε παιχνίδια που κάνουν θόρυβο
 • Αν επίσης από το 1ο έτος δεν βγάζει φωνές και δεν λέει τις πρώτες του λέξεις.

Ενδείξεις στους ενήλικες

 • Ζητούν συχνά επανάληψη από το συνομιλητή τους.
 • Αυξάνουν την ένταση της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου
 • Δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν ομαδικές συζητήσεις ή όταν υπάρχουν και άλλοι θόρυβοι στο περιβάλλον.
 • Δυσκολεύονται να εντοπίσουν στην κατεύθυνση από την οποία προέρχονται οι ήχοι

Επιπτώσεις στα παιδιά όσον αφορά το λόγο:

 • Δυσκολίες άρθρωσης
 • Δυσκολίες να ελέγξουν τον τόνο και την ένταση της φωνής του
 • Δεν έχουν ρυθμό και μελωδικότητα
 • Αποκτούν λεξιλόγιο με πιο αργό ρυθμό
 • Χρησιμοποιούν μικρές προτάσεις, πιο συχνά ρήματα και ουσιαστικά. Παραλείπουν άρθρα, προσδιορισμούς και προθέσεις. Σπάνια χρησιμοποιούν αντωνυμίες και βοηθητικά ρήματα
 • Δυσκολεύονται να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες, λέξεις με πολλαπλά νοήματα και μεγάλες προτάσεις με πολύπλοκη συντακτική δομή

 

 

Κοινοποίηση