Νοητική Υστέρηση

Είναι η παθολογική κατάσταση που εμφανίζεται στην περίοδο της ανάπτυξης, δηλαδή την περίοδο που αρχίζει από τη σύλληψη και φθάνει ως το 16ο της ηλικίας. Χαρακτηρίζεται από νοητική ικανότητα χαμηλότερη από το μέσο όρο των παιδιών της ίδιας χρονολογικής ηλικίας και συνοδεύεται από μειωμένη ικανότητα προσαρμογής.

 Ταξινόμηση της Νοητικής Ικανότητας

Ανάλογα με τη βαρύτητά της, η νοητική υστέρηση ταξινομείται ως εξής:

Ήπια με νοητικό πηλίκο: 50 – 55 έως 70

Μέτρια με νοητικό πηλίκο: 35 -40 έως 50 -55

Σοβαρή με νοητικό πηλίκο: 20 – 25 έως 35 – 40

Βαριά με νοητικό πηλίκο: κάτω από 20 – 25

Χαρακτηριστικά παιδιών με νοητική υστέρηση

  • Δυσκολίες στη συγκέντρωση προσοχής
  • Δυσκολίες στην αυτοεξυπηρέτηση
  • Δυσκολίες στη συμπεριφορά
  • Δυσκολίες στις δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας ( ζωγραφική, αναπαραγωγή σχεδίων και σχημάτων, στο χειρισμό του ψαλιδιού)
  • Δεν αντιλαμβάνονται τη θέση τους στο χώρο (δεν διακρίνουν δεξί- αριστερό)
  • Έχουν φτωχή ακουστική μνήμη, βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη

Οι δυσκολίες στο επίπεδο λόγου και μάθησης:

Έχουν παρατηρηθεί δυσκολίες άρθρωσης, προβλήματα γραμματικής και συντακτικού στην προφορική έκφραση και ελλιπής κατανόηση της γραμματικής. Σε αυτήν την περίπτωση επισημάνεται ότι ο ρυθμός της προόδου είναι πιο αργός σε αντίθεση των φυσιολογικών παιδιών.

Χρήσιμες συμβουλές

      Να ενθαρρύνετε την ανάπτυξη δεξιοτήτων αποφεύγοντας να κάνετε πράγματα που μπορεί να τα κάνει μόνο του

      Να επιβραβεύετε τη σωστή συμπεριφορά

      Μην απομονώνετε το παιδί με νοητική υστέρηση, η συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις ενδυναμώνει τις ικανότητές του

Κοινοποίηση