Η αναγκαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης

Η άποψη ότι το παιδί είναι ακόμα «μικρό» και «ανώριμο» και ότι πρέπει να το περιμένουμε να μεγαλώσει και τότε «θα τα πει όλα αμέσως και σωστά», δεν βοηθά το παιδί αλλά, αντίθετα, μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια πολύτιμου χρόνου για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του και στην εμφάνιση δευτερογενών προβλημάτων.

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων ομιλίας στα παιδιά είναι καθοριστικής σημασίας, όχι μόνο για την αποκατάσταση των προβλημάτων ομιλίας αλλά και για την πρόληψη:

  • των δυσκολιών επικοινωνίας
  • των προβλημάτων συμπεριφοράς
  • της χαμηλής αυτοεκτίμησης
  • των μαθησιακών δυσκολιών.
Κοινοποίηση