Μαθησιακές Δυσκολίες

Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα ατόμων και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις δυσκολίες που συναντά ένα παιδί σχολικής ηλικίας κατά την απόκτηση και χρήση του προφορικού ή και του γραπτού λόγου. Οι δυσκολίες αυτές επεκτείνονται και σε άλλα πεδία, όπως της αντίληψης, της κατανόησης, της σκέψης, της δυνατότητας για ανάγνωση και ορθογραφία καθώς και σε αδυναμίες κατανόησης των μαθηματικών συμβόλων και πράξεων.

 

Χαρακτηριστικά ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες

  • Δυσκολίες στην κατανόηση και την ακολουθία οδηγιών
  • Δυσκολία στη βραχυπρόθεσμη μνήμη
  • Δυσκολίες στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία, στα μαθηματικά με αποτέλεσμα να αποτυγχάνει στη σχολική επίδοση
  • Δυσκολία να αναγνωρίσει το νόημα των λέξεων και έχει την τάση να εναλλάσσει τα γράμματα, τους αριθμούς και τις λέξεις.
  • Δυσκολίες στο συντονισμό αδρών και λεπτών κινήσεων σε δραστηριότητες όπως το να κρατά το μολύβι ή να δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών του
  • Χάνει εύκολα ή τοποθετεί λάθος  τις σχολικές του εργασίες
  • Έχει δυσκολίες στο χωροχρονικό προσανατολισμό (δεξί – αριστερό, μπροστά – πίσω, χθες - σήμερα – αύριο, πέρσι – φέτος)
Κοινοποίηση